Parochiale Werken van Sint-Tillo

Parochiale Werken van Sint-Tillo, Izegem v.z.w.

DOEL


• Het bevorderen van het verenigings- en sociale leven in de ruimste zin van het woord.

• Het bevorderen van het geven van vorming, opleiding en informatie.

• Onderdak bieden aan verenigingen actief binnen de culturele-, sport- of vormingsbranche.

MIDDELEN


Wij beheren eveneens de gebouwen gelegen in de Kerkstraat 11. We stellen deze ter beschikking van verenigingen en particulieren.

De ontvangen vergoedingen voor het gebruik van de verschillende zalen worden integraal aangewend om ons doel te realiseren.

GEGEVENS


Maatschappelijke zetel :

Parochiale Werken van Sint-Tillo, Izegem v.z.w.
Kerkstraat 13
8870 Izegem

info@pwsti.be
telefoon : Wij bellen je graag op !Wij bellen je graag zo snel mogelijk op.
Klik hier en volg de instructies.


KBC BE66 4724 3854 3143

Ondern.nr. 0410772333
RPR Gent, afd. Kortrijk

BESTUUR


Raad van bestuur :
• E.H. Pastoor André Kalumba NZemba, voorzitter
• Yves Martin, secretaris
• Peter Denys, penningmeester
• Ann Denys
• Patriek Rommel

Het pad dat de v.z.w. bewandelt wordt mede uitgezet door de algemene vergadering.

 

DONATIES/SCHENKINGEN

Om ons doel te bereiken hebben wij nogal wat financiële middelen nodig. Meer specifiek voor de renovatie van Zaal Tijl zullen wij nogal wat euro's kunnen gebruiken.

De zalen behoren tot het Izegemse culturele erfgoed en werden door heel wat Izegemnaren in hun jonge jaren bezocht. Het is dan ook van belang om deze in stand te houden en verder aan te bieden aan de jongere generaties om er ook hun deelname aan het verenigings- en sociaal/culturele leven te bevorderen.

Ben je ons doel genegen dan kan je steeds een schenking doen op onze bankrekening BE66 4724 3854 3143.

Alvast heel hartelijk dank bij voorbaat.

 

LINKS

Pastorale Eenheid Sint-Crispijn : wwww.sintcrispijnizegem.be

Verenigingen met lokaal binnen het complex 'Kerkstraat 11' :

Koninklijke Harmonie van de Congregatie Izegem : www.congregatie.be

Sint-Gregoriuskoor : www.sgkizegem.gregoriusweb.com

Biljartclub Volharding

 

GDPR verklaring

De gegevens die wij bijhouden omtrent gebruikers worden enkel bijgehouden naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst en om administratieve redenen. Deze gegevens worden NIET aan derden overgemaakt behalve naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst. Jouw gegevens kan je steeds nakijken door consultatie via de vermelde pagina en door gebruik te maken van jouw gebruikers login en paswoord. Gegevens die ons overgemaakt worden zonder dat een overeenkomst tot stand komt worden na 1 jaar verwijderd. De gegevens zijn enkel toegankelijk door de Raad van Bestuur en jezelf. Waar mogelijk zijn de gegevens versleuteld met dubbele sleutel die enkel gekend is bij de Raad van Bestuur. Bij vragen omtrent deze verklaring en de uitvoering er van, aarzel niet ons te contacteren.
Verantwoordelijke voor de gegevens verwerking : Yves Martin - yves@pwsti.be - Adres : v.z.w. Parochiale Werken van Sint-Tillo, Izegem - Kerkstraat 13 - 8870 Izegem.