Parochiale Werken van Sint-Tillo

TIJL


Cinemazaal/toneelzaal

Misschien de zaal die het meest tot de verbeelding spreekt omdat menig Izegemnaar er in zijn/haar jonge jaren voorbijgekomen is... Wie kent Tijl niet ? ...

Zaal 'Tijl' ademt en ruikt nog steeds naar de sfeer van de jaren 60-70 van de vorige eeuw. Het interieur is aan renovatie toe maar roept nog steeds de beste herinneringen op. De zeteltjes in de zaal zijn nog in de staat van 'toen' en onverwoestbaar. Het gebouw is ook in perfecte staat maar de infrastructuur voldoet echter niet meer aan de huidige normen en wetgeving. Dit heeft er jammer genoeg voor gezorgd dat de zaal in haar huidige toestand om veiligheidsredenen niet langer mag gebruikt worden.

In een verdere toekomst zouden wij de zaal weer in ere willen herstellen maar daarvoor ontbreken momenteel de nodige financiële middelen.

Heb je een idee om de renovatie te kunnen verwezenlijken en wens je er aan mee te werken, neem dan contact op via info@pwsti.be.

Wil je direct een schenking doen om de renovatie te steunen dan kan dit op onze rekening BE66 4724 3854 3143 met vermelding van 'renovatie zaal tijl'. Alvast dank bij voorbaat.

In heel erg uitzonderlijke gevallen kunnen wij misschien toelating geven voor een heel erg beperkt gebruik van de zaal. Een vraag hieromtrent ? Mail naar info@pwsti.be.

 

Capaciteit :
nog steeds 300 zitjes

Podium :
afmetingen : breedte # m x diepte # m x vrije hoogte # m