Parochiale Werken van Sint-Tillo

Login geregistreerde gebruiker

Gebruiker :

Paswoord :
Aanvraag om 'geregistreerde gebruiker' te worden sturen naar zalen@pwsti.be

Voorwaarden :

• in het verleden reeds meerdere malen gebruik gemaakt hebben van het complex.

• steeds voldaan hebben aan alle bepalingen van het reglement en van de voorwaarden van de gebruiksovereenkomst.

• het statuut van 'geregistreerde gebruiker' wordt sowieso ingetrokken bij het niet naleven van het reglement en/of de voorwaarden van de gebruiksovereenkomst.

Enkel de v.z.w. Parochiale Werken van Sint-Tillo, Izegem beslist bij monde van de raad van bestuur over het toekennen en intrekken van het statuut van 'geregistreerde gebruiker' en dit zonder over de beslissing enige vorm van uitleg verschuldigd te zijn.