Parochiale Werken van Sint-Tillo
Door de verkoop van het Parochiaal Centrum 'Tijl en Nele'
kunnen wij de zalen niet ter beschikking stellen.

Op dit ogenblik kunnen wij u ook geen verdere informatie geven.

Dank om af en toe even naar deze site terug te keren.